MAARTEN VAN ROSSUM

Het wordt tijd dat wij met ons allen beter gaan luisteren naar professor Maarten van Rossem. Dat we eindelijk eens beseffen hoe dom het is om je tijd te verdoen met zoiets achterlijks als sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder. Al die beelden van zwetende lieden in korte broek op een grasveld die hun tijd verdoen met de zinloosheid van winst of verlies, het zou eigenlijk verboden moeten worden. ‘Niet te tolereren, die dwaasheid’, doceert de professor en zo is het maar net. Vroeger werd kleine Maarten altijd als laatste gekozen tijdens het poten voor een partijtje voetbal op straat. Hij kon er geen hout van en dus trok hij zich terug met stoffige boeken op z’n zolderkamertje.

Dat onverwerkte trauma drijft hem heden ten dage in de rol van notabel heer uit de jaren zestig, met dedain neerkijkend op het gepeupel dat juicht om een doelpunt. Blijven hangen in de tijd dat hoofdredacteuren van kranten er nog prat op gingen dat ze niks van sport wisten; dat verhoogde hun status. Die goeie ouwe tijd, waarin je als intellectueel zo zalig kon neerkijken op de hersenloze proletariërs. In het vermaledijde heden kan de voormalige lijstduwer van de Partij van de Arbeid niet zomaar alle arbeiders domoren noemen, maar godlof is er nog de sport om zijn socialistische snobisme op bot te vieren.

En als twee oud-voetballers dan ook nog hun tv-gedrocht Voetbal Inside ombouwen tot Vandaag Inside en daarin het lef hebben om iets te roepen over grote-mensen-onderwerpen, is het helemaal feest voor Maarten van Rossem. Dan is Gijp een eersteklas hufter en moet er een objectief wetenschappelijk onderzoek komen dat aantoont hoe onthutsend laag het IQ is van de sukkels die naar dat programma kijken. En daar stelt de professor me ernstig teleur. Beetje slappe hap van de professor. Waarom niet meteen consequenties verbinden aan dat onderzoek? Waarom geen razzia’s? Televisies in beslag nemen, de kijkers afvoeren naar een heropvoedingsgesticht op de Veluwe. Twaalf uur per dag verplicht luisteren naar de woordendiarree van die zelfingenomen kwal. Dan vergaat je vanzelf de lol om te leven. De professor zal ons leren. Wij, domme liefhebbers van de sport.  

Scroll naar boven